• چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
  • الاربعا ٢ رجب ١٤٣٨
  • Wednesday, March 29, 2017
امـــروز:
آرشیو
انتخاب روزنامه
جستجو بر اساس تاریخ

درباره ما


سبزینه: روزنامه کشاورزی و محیط زیستی کشور

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: بابک کلانی

زیر نظر شورای سیاست گذاری

رئیس شورای سیاست گذاری: علی هیودی

دبیر گروه کشاورزی و ویژه نامه ها: شهریار خدیوفرد

دبیر گروه محیط زیست: بهاره سلاح ورزی

مدیر فنی و هنری: منصور محبی

مدیر روابط عمومی و عضو شورای سیاست گذاری: نعمت الله دالوند

سرویراستار: مهدی احمدی لفورکی

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا، تقاطع طوس، شماره 27، واحد 3

کدپستی: 1416683117

تلفکس: 88950335-021

امور مشترکین: 88970931-021

چاپ و توزیع: جمهوری اسلامی

نظرسنجی
close دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
page
صفحه 2 : بازار
page
صفحه 3 : زراعت و باغبانی
page
صفحه 4 : پرونده ویژه
page
صفحه 6 : آب و منابع طبیعی
page
صفحه 7 : محیط زیست شهری
page
صفحه 8 : صفحه آخر
page